Organizacje Organizacje

„Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej" "Studies and Materials of the Forest Culture Centre"

Rocznik ISSN 0860-830X

Zakres tematyczny publikacji obejmuje aspekt historyczny i kulturowy leśnictwa oraz środowiska leśnego, zasoby przyrodnicze i kulturowe oraz kronikę Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.

Rocznik „Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej" jest umieszczony na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dotychczas ukazało się 19 numerów tego periodyku.