Streszczenie/Summary Streszczenie/Summary

Jerzy Wiśniewski

Historia polskiego muzealnictwa leśnego do 1986 roku

      Podczas zaborów leśnicy wielokrotnie czynili starania, by powołać muzeum leśnictwa. Te inicjatywy, którym patronowało Galicyjskie (później Polskie) Towarzystwo Leśne, nie doczekały się realizacji także w okresie między I a II wojną światową. Dopiero w latach 70. ubiegłego wieku władze powiatu pleszewskiego i ówczesnego województwa kaliskiego wystąpiły do ministra leśnictwa i przemysłu drzewnego z inicjatywą, by na terenie znacjonalizowanych posiadłości hr. Jana Działyńskiego i małżonki księżnej Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej utworzyć w Gołuchowie Muzeum Leśnictwa. Oficyna, zabudowania gospodarcze i park-arboretum uznano w 1986 roku jako samodzielną jednostkę gospodarczą, której nadano nazwę
Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie". Jej celem jest zapewnienie rozwoju kultury leśnej i zachowanie tradycji polskiego leśnictwa.

Słowa kluczowe: Wiktor Kozłowski, Włodzimierz Dzieduszycki, Julian Rafalski, Lasy Państwowe, Ośrodek Kultury Leśnej

Pobierz artykuł