Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Po zakończonej I wojnie światowej powstawał w Europie nowy podział polityczny.
W miarę powiększania się terytorium Polski następowało regulowanie granic, organizowanie
administracji, eliminowanie odrębności dzielnicowych, ujednolicenie gospodarki,
prawa, waluty, także zarządzania lasami państwowymi.W trakcie regulacji administracyjnych
dotyczących lasów państwowych tworzono jednostki organizacyjne mające realizować
zadania gospodarcze w terenie. W efekcie tych działań utworzono między innymi
Nadleśnictwo Państwowe Rychtal.
Na terenach powojennej Polski rozpoczęto tworzenie administracji państwowej. Poza
wieloma innymi urzędami 31.01.1920 roku powstała Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu.
Wjej obrębie utworzono, tuż przy granicy z Niemcami, Nadleśnictwo Państwowe
Rychtal.
W pracy przedstawiono podstawowe informacje dotyczące tego nadleśnictwa w pierwszych
latach jego funkcjonowania. Wskazano kluczowe problemy związane z podziałem
przestrzennym, organizacją administracji leśnej, hodowlą i urządzaniem lasów tamtego
okresu.
Słowa kluczowe: Nadleśnictwo Rychtal, Lasy Rychtalskie, leśnictwo okresu międzywojennego