Summary 13 Summary 13

Konrad Bul

VIII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Amatorskiej Leśników OPTAL® 2009

Ogólnopolski Przegląd Twórczości Amatorskiej Leśników OPTAL ma już ponad dwudziestoletnia historię. W 1988 roku Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie realizując statutowy obowiązek mecenatu Lasów Państwowych nad twórczością artystyczną, rozpisał zaproszenie kierowane do wszystkich polskich leśników, którzy w domowym zaciszu zajmowali się tworzeniem różnych prac w trzech podstawowych dziedzinach twórczości: malarstwie, rzeźbie i fotografii. W odzewie, w pierwszym Przeglądzie udział wzięło 140 autorów przedstawiając ok. 1000 prac. Kolejne przeglądy z różnych przyczyn były skromniejsze. 24 września 2009 roku w Gołuchowie odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników, wręczenia nagród i otwarcia wystawy VIII Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Amatorskiej Leśników OPTAL® 2009. W obecnej edycji Przeglądu udział wzięło 70 twórców prezentując 400 prac. Uroczystość została rozszerzona o wydarzenia związane z przekazaniem do zbiorów muzealnych OKL munduru Mieczysława Tarchalskiego, a także z otwarciem wystawy jubileuszowej, nestora leśników-rzeźbiarzy Ludwika Oleksego.

Słowa kluczowe: OPTAL, Mieczysław Tarchalski, Ludwik Oleksy