Summary 15 Summary 15

Benedykt Roźmiarek

Leśna Mapa Numeryczna Ośrodka Kultury Leśnej

Informacje o rozwoju techniki komputerowej oraz wprowadzenie Systemu Informatycznego Lasów Państwowych. Pozytywne i negatywne cechy map analogowych ze wskazaniem roli i ważności map analogowych w praktyce. Geneza wykonania Leśnej Mapy Numerycznej dla Ośrodka Kultury Leśnej a przede wszystkim dla Parku-arboretum. Rodzaje Leśnych Map Numerycznych w OKL z uwzględnieniem szczegółowo opisanych i zlokalizowanych poszczególnych punktów na mapie. Część opisowa operatu konserwatorskiego z oceną działalności Ośrodka Kultury Leśnej oraz mapą obiektów turystycznych Parku-arboretum.

Słowa kluczowe: mapa numeryczna, mapa analogowa, system informacji przestrzennej, opisowy operat konserwatorski, Ośrodek Kultury Leśnej