Summary 21 Summary 21

Joanna Zalejska-Niczyporuk

Działałność edukacyjna Ośrodka Kultury Leśnej w 2010 roku

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie każdego roku podejmuje działania mające na celu szerzenie wiedzy przyrodniczo-leśnej. Edukacja ekologiczna prowadzona jest w oparciu  o park-arboretum, obiekty muzealne, pokazową zagrodę oraz sale dydaktyczne. Organizowane są zajęcia terenowe, muzealne, szkolenia, seminaria oraz festyny i akcje. Wszystkie te zadania mają przybliżać społeczeństwu wiadomości m.in. z zakresu hodowli, ochrony, użytkowania lasu. Co roku do ośrodka przyjeżdża większa liczba zainteresowanych edukacją leśną. W 2010 roku przeprowadzono 120 lekcji przyrodniczych, w których wzięło udział 2656 uczniów. Na terenie OKL-u zorganizowano sześć cyklicznych imprez edukacyjnych, w których uczestniczyło 1836 dzieci i dorosłych. Ośrodek dwukrotnie brał udział w festynach organizowanych poza Gołuchowem. W ramach tych spotkań prowadzono gry, zabawy i konkursy dydaktyczne. W bieżącym roku ze szkoleń poszerzających wiedzę leśną oraz z zakresu edukacji dzieci i młodzieży korzystało 177 osób. Dodrukowano i wydano również publikacje dydaktyczne, w łącznej liczbie 11 pozycji.

Słowa kluczowe: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, edukacja leśna, zielone szkoły, festyny edukacyjne