Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Jerzy Wiśniewski

Bliskie leśnikom świętych żywoty

   W kolejności alfabetycznej przedstawiono żywoty świętych, patronów leśników i strażników leśnych, drwali i robotników leśnych, flisaków, myśliwych i sokolników, ekologów, ale także profesji bliskich leśnikom, na przykład pszczelarzy. Niezależnie omówiono opiekunów lasów i zadrzewień, zwierząt domowych (psów myśliwskich), wspomożycieli w leczeniu wścieklizny, a także chroniących przed dzikimi zwierzętami i żywiołami (gradobiciem, burza, suszą, pożarem).

Słowa kluczowe: święci, patroni, wspomożyciele, opiekunowie, atrybuty

Pobierz artykuł