Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Rada Redakcyjna

W skład Rady Redakcyjnej wchodzą:

prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz (przewodniczący)
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

prof. dr hab. Władysław Chałupka
Instytut Dendrologii PAN w Kórniku

prof. dr hab. Kazimierz Ilski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Tadeusz Janicki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Kazimierz Rykowski
Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym

mgr Alicja Antonowicz (sekretarz)
Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie