Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Prace remontowe w latach 2003-2007

      Dobra sytuacja finansowa Lasów Państwowych pozwoliła na zaplanowanie szerokiego frontu prac modernizacyjnych obiektów w zespole podworskim. Można było również rozpocząć remonty budynków oddanych do użytku w ubiegłym wieku oraz przystąpić do rewaloryzacji Parku-arboretum.
      Najważniejszymi zadaniami w minionym okresie było odtworzenie i przystosowanie do nowych zadań budynków w zespole zabudowań podworskich, jak: budynek dawnej "Owczarni", "Obora", "Stary dworek".
      W latach 2003-2007 wykonano wiele prac remontowych w istniejących obiektach, np. w: "Oficynie", Domu Pracy Twórczej i "Powozowni".
      W Pokazowej Zagrodzie Zwierząt przystosowano dwie kwatery z zapleczem dla nowych zwierząt wykonano dwa nowe podesty widokowe wraz z podjazdami dla osób niepełnosprawnych.
      W Parku-arboretum wykonano około 2300 mb nowych ścieżek spacerowych, remont i odmulenie stawów, pobudowano wiatę edukacyjną, wybudowano mostki oraz naprawiono ogrodzenie.
      W latach 2003-2007 Ośrodek Kultury Leśnej zakupił sprzęt do prac pielęgnacyjnych w Parku-arboretum oraz komputery z pełnym oprogramowaniem. Wykonanie wyżej wymienionych przedsięwzięć było możliwe również dzięki dotacjom Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Słowa kluczowe: Ośrodek Kultury Leśnej, Gołuchów, Park-arboretum, "Stary dworek", obiekt edukacyjny "Obora", "Owczarnia", Pokazowa Zagroda Zwierząt