Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Nasza praca jest próbą ukazania za pomocą słowa i obrazu piękna śródleśnych traw.
U podstaw pracy znajduje się studiowanie opisów traw zamieszczonych na stronicach literatury
naukowej i pięknej, studiowanie malarskich i fotograficznych portretów roślin,
a przede wszystkim bezpośrednia obserwacja poszczególnych gatunków w terenie. Piękno
poszczególnych gatunków traw przedstawione zostało oryginalnym językiem bogatym
w liczne porównania. Fotografie traw są częścią komplementarną wobec opisu. Piękno jest
niewątpliwie rezultatem pokroju roślin i specyficznej budowy morfologicznej ich pędów.
Dostrzeżenie piękna wymaga spostrzegawczości, wrażliwości i wysiłku ze strony obserwatora.
Poprzez opisy i fotografie pragniemy śródleśnemu przechodniowi zwrócić uwagę, że
w lesie piękne są nie tylko wysokie drzewa, o rozłożystych konarach, ale i niewielkie,
smukłe trawy.
Słowa kluczowe: piękno łąk i traw, piękno lasu i drzew, trawy śródleśne