Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Jest to próba zebrania przysiąg i ślubowań stosowanych w leśnictwie polskim. Wychodząc
od analizy znaczenia słowa „przysięga”, zastanawiamy się nad potrzebą troski
o moralną sferę życia zawodowego leśników. Po przedstawieniu odnalezionych tekstów
(od roku 1786 do 2004) wydobyte zostały zasadnicze przesłania w nich zawarte.
Dokonana analiza wskazuje, że przysięgi zobowiązują do honorowego i odpowiedzialnego
zachowania się w służbie leśnej, co legło u podstaw poważania, jakim ciągle jeszcze
cieszy się zawód leśnika w Polsce.
Słowa kluczowe: przysięga, ślubowanie, honor zawodowy leśników, etos zawodowy
leśników