Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Jerzy Wiśniewski

Szkoła Leśna w Prószkowie koło Opola

Celem utworzonej w 1882 roku szkoły było kształcenie młodzieży w wieku 16–18 lat, pragnącej pracować na niższych stanowiskach w królewskiej służbie leśnej. Nauczanie trwało dwa lata, podczas których uczeń zdobywał wiedzę ogólną (m.in. język niemiecki, rachunki, kaligrafia, rysunek, podstawy fizyki) oraz z zakresu różnych dyscyplin leśnych (hodowla, ochrona, pozyskanie, łowiectwo). Natomiast w pobliskich lasach rozwijano wiedzę praktyczną i umiejętności manualne. Po pomyślnym zdaniu egzaminu końcowego, absolwent otrzymywał tytuł referenta leśnego.

Słowa kluczowe: szkolnictwo leśne, Prószków, Proskau, referent leśny