Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Zasoby historyczne i kulturowe leśnictwa oraz środowiska leśnego

1. Antoni Buraczewski
Handel drzewny Galicji od połowy XIX wieku do I wojny światowej

2. Władysław Chałupka
Eugeniusz Ronka (1790-1875): pionier polskiego leśnictwa w Wielkopolsce

3. Krzysztof Kmieć
Las i jego mieszkańcy w ekslibrisie

4. Maciej Malinowski
Darz Bór! czy Darzbór!?

5. Tadeusz Mizera Orły Aquila sp. na znaczkach pocztowych

6. Kazimierz Rykowski
O lesie jako źródle inspiracji artystycznych - zapiski dyletanta

7. Hubert Szramka
Działalność gospodarcza Lasów Państwowych w latach 1951-1975 w świetle statystyk GUS i analiz gospodarczych NZLP

8. Jerzy Wiśniewski
Jako łania tęskni do wód strumieni...

9. Jerzy Wiśniewski
Grzybów było w bród...

Zasoby kulturowe i przyrodnicze Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie

10. Jerzy Wiśniewski, Benedykt Roźmiarek
Rękopisy "Hymnu leśnego" oraz "Hasła leśników" w zbiorach Muzeum Leśnictwa OKL w Gołuchowie

11. Jerzy Wiśniewski, Benedykt Roźmiarek
"Teka leśna" koła leśników w niemieckim oficerskim obozie jeńców wojennych Oflag II C - Woldenberg w zbiorach Muzeum Leśnictwa OKL w Gołuchowie

Kronika Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie


12. Alicja Antonowicz
Dzień Ziemi

13. Konrad Bul
Mauzoleum

14. Leszek Chojnacki
II Ogólnopolski Konkurs "Bajarze z Leśnej Polany"

15. Benedykt Roźmiarek
Prace remontowe w latach 2003-2007