Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Albert Dudek

Profesorowie Wydziału Leśnego SGGW w anegdocie i karykaturze

Przedstawiona praca jest próbą przywołania do naszej pamięci sylwetek 26 profesorów Wydziału nauczających po II Wojnie Światowej. Teksty wzbogacone są karykaturami autorstwa absolwenta Wydziału ’73 – Jacka Frankowskiego, który chyba jest bardziej znany jako grafik, malarz i twórca filmów dokumentalnych. Autorów jest kilku, ich nazwiska, lata ukończenia studiów, zamieszczone są na końcu pracy. Wiele „kawałków” napisał emerytowany profesor Wydziału Albert Dudek (absolwent ’62). W wielu wypadkach jego pamięć była wspierana w trakcie przyjacielskich, bezpośrednich bądź telefonicznych rozmów, kursowały także te coraz powszechniejsze e-maile. Zamiarem naszej grupy nie było utworzenie dokumentu stricte historycznego. Przeciwnie, próbowaliśmy uchwycić moment, w którym poważna, groźna, bardzo zasadnicza twarz zmienia się, widzimy twarz nową. Bardzo często okazuje się wtedy, że prawdziwy charakter profesora jest inny, dużo bardziej przyjazny, ciepły i miły. Wszystkie historie są prawdziwe.


Słowa kluczowe: edukacja leśna, wydział leśny, SGGW