Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Roman Macyra

Handel drewnem w II Rzeczypospolitej. Próba spojrzenia na zagadnienie

Polska stanowiła w okresie międzywojennym jeden z dominujących podmiotów produkcji drewna w skali rynku europejskiego, gdzie dominował obrót drewnem surowym i częściowo obrobionym. Handel drewnem uzależniony był zasadniczo od dwóch rynków, wewnętrznego i zewnętrznego, i tam zgłaszanego popytu. Poniższy tekst sygnalizuje tylko niektóre aspekty szerokiego zagadnienia w okresie międzywojnia. Drewno stanowiło obok węgla jeden z głównych produktów eksportowych Polski. Tematyka ta, obok m.in. polityki transportowej, celnej i podatkowej, ale także poszerzonej analizy podmiotów uczestniczących w obrocie drewnem na rynkach wewnętrznych i zagranicznych została pominięta w tekście. W mojej ocenie wymaga dalszych studiów, aby móc podjąć próbę wskazania wstępnych uwag w ich zakresie. Tekst prezentuje wstępne wyniki badań nad zasadami finansowania obrotu drewnem zarówno na rynku wewnętrznym, opisem ówczesnych stosunków handlowych, przemysłowych i struktury właścicielskiej głównych podmiotów tego rynku oraz polityki państwa. Nimb tajemniczości, który towarzyszy większości transakcji handlowych, tym bardziej skłania do mozolnych studiów nad poszczególnymi etapami obrotu drewnem, w celu uzyskania orientacji, a z czasem i wiedzy na te tematy.

Słowa kluczowe: drewno, handel, kredyt, las

 

Artykuł do pobrania/Download the article