Web Content Display Web Content Display

Alicja Antonowicz

Kreowanie wizerunku Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie

      Promocja lasu i leśnictwa wśród społeczeństwa wpisana jest w statutową działalność Ośrodka Kultury Leśnej (OKL) w Gołuchowie. Podejmowane na tym polu działania kształtują nie tylko obraz lasu i leśnika w społeczeństwie, lecz także wizerunek tejże instytucji.
      Ośrodek Kultury Leśnej, który jest jednostką organizacyjną Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, ma ściśle określony wizerunek docelowy, który kształtowany jest na kilku współzależnych poziomach. Wynika on bezpośrednio z głównych sfer aktywności ośrodka. Poprzez podejmowane działania Ośrodek Kultury Leśnej zmierza do tego, aby być postrzeganym jako instytucja, która chroni dziedzictwo kulturowe polskiego leśnictwa i w najlepszy, dogłębny sposób edukuje społeczeństwo w zakresie wiedzy przyrodniczo-leśnej. Celem kształtowania owego wizerunku przyjęto rozmaite formy komunikowania się z otoczeniem. Poprzedzająca działania analiza oczekiwań społeczeństwa oraz zdefiniowanie grup otoczenia instytucji gwarantują prawidłowe dobieranie form, metod i środków.
      Prowadzona w OKL działalność edukacyjna i informacyjna spełnia kryteria procesu public relations. Ośrodek Kultury Leśnej posługuje się symboliką organizacyjną, stosując równolegle własny system identyfikacji wyróżniający go w otoczeniu. Działania komunikacyjne prowadzone są w sposób systematyczny, wynikają z rocznego harmonogramu działalności i realizowane są we własnym zakresie. Wszystkie przedsięwzięcia mają na celu wzbudzenie zainteresowania, pozytywne nastawienie wobec instytucji, a w efekcie pozyskanie zaufania otoczenia.
      Dotychczasowa praktyka Ośrodka Kultury Leśnej odzwierciedla proporcję charakteryzującą prawidłowo prowadzony proces public relations, w której 90% stanowią czyny, a 10% informowanie o nich.
      Wypracowane przez lata różnorodne formy komunikacji z otoczeniem sprawdzają się w praktyce i są dobrze postrzegane przez odbiorców. Dalsze efektywne komunikowanie o podejmowanych działaniach warunkuje wzrost liczby zainteresowanych ofertą edukacyjną i turystyczną Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.

Słowa kluczowe: public relations, wizerunek, otoczenie instytucji, komunikacja, analiza działań, efekty działań

Pobierz artykuł