Web Content Display Web Content Display

ZASOBY HISTORYCZNE I KULTUROWE LEŚNICTWA ORAZ ŚRODOWISKA LEŚNEGO

1. Władysław Chałupka, Kształcenie leśników w Wielkopolsce w XIX wieku i w okresie międzywojennym

2. Władysław Chałupka, Inż. Feliks Antoni Osiński i odbudowa struktur polskiego leśnictwa w 1944 roku

3. Władysław Chałupka, Przyczynek do biografii Filipa Skoraczewskiego

4. Jadwiga Łuczakowa, Filip Skoraczewski – powstaniec 1863 r.

5. Jerzy Gnerowicz, Pszczoły i las

6. Tomasz Jelonek, Ewolucja piły łańcuchowej oraz pilarki jako środków do pozyskiwania drewna

7. Edward Marszałek, Siekiera – nie tylko narzędzie drwala

8. Michał Kazimierz Nowak, Drzewo prawdy, oś świata i kalendarz dziejów. Symbolika jodły i buka w „Popiołach" Stefana Żeromskiego

9. Tomasz Ogrodowczyk, Zielona seria – cztery albumy Włodzimierza Puchalskiego

10. Andrzej Stróżczyński, Poroże jeleniowatych w życiu i kulturze człowieka

11. Jarosław Szaban, Florian Budniak – leśnik, partyzant, patriota

12. Jarosław Szaban, Bal Leśnika

13. Tomasz Szeszycki, Leśnicy, robotnicy leśni i drzewiarze w powstaniu wielkopolskim

14. Anna Wełnicka, Paweł Czyż, Paweł Rutkowski, Bagno Chlebowo na tle źródeł historycznych

15. Tomasz Zygmont, „Historia mówiona" w leśnictwie i ochronie przyrody

KRONIKA OŚRODKA KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIE

16. Jerzy Adamczewski, Dział Inwentaryzacji i Gromadzenia Zbiorów Muzealnych Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2014 roku

17. Alicja Antonowicz, Rada Naukowa Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie; kadencja 2014–2018

18. Konrad Bul, Działalność muzealna w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2014 roku

19. Barbara Czołnik, Działalność edukacyjno-informacyjna Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2014 roku

20. Barbara Czołnik, Alicja Antonowicz, Współpraca Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z placówkami szkolnymi

21. Stanisław Czołnik, Park-arboretum i Pokazowa Zagroda Zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2014 roku