Web Content Display Web Content Display

Mrówki należą do owadów licznie zasiedlających różne biotopy na różnych szerokościach
geograficznych. Dlatego od wieków inspirują one nie tylko profesjonalnych, ale
i nieprofesjonalnych rzeźbiarzy, malarzy, grafików, filmowców, literatów, muzyków itd.
Mrówki znalazły zastosowanie także w znachorstwie i medycynie ludowej, a nawet w sztuce
kulinarnej.

Słowa kluczowa: mrówka, rzeźba, malarstwo, literatura, muzyka, sztuka użytkowa,
znachorstwo, medycyna ludowa