Web Content Display Web Content Display

Jerzy Wiśniewski

Lepus cornutulus oraz Crisensus bavaricus zwierzęta stworzone przez przyrodników, myśliwych i łgarzy

Opisy i rysunki rogatych zajęcy pojawiały się w księgach przyrodników od początku XVI wieku. Z upływem czasu także preparatorzy zaczęli tworzyć z różnych częśći ssaków, ptaków, ryb i gadów zwierzęta, nazywane wolpertinger. Po dziś dzień występują one w autentycznych (!?) opowiadaniach myśliwych, obarczonych dużą wyobraźnią i poczuciem humoru.

Słowa kluczowe: Lepus cornutulus, Crisensus bavaricus, rogaty zając, wolpertinger, „hybryda bawarska”