Web Content Display Web Content Display

Jerzy Adamczewski

Wystawa „Przyroda w intarsji”

Intarsja to rodzaj dekoracji ornamentalnej polegającej na tworzeniu obrazu poprzez wykładanie zdobionej powierzchni różnorodnymi gatunkami drewna o zróżnicowanej barwie, rysunku i połysku. Technika ta pojawiła się w Polsce na przełomie XII i XIV wieku, a rozwój nastąpił w okresie renesansu. Później zainteresowanie intarsją systematycznie malało i kiedy wydawało się, że sztuka ta jest już zapomniana, na początku lat 60. XX wieku reaktywował ją Edmund Kapłoński ze Żnina.
Otwarta w dniu 6.11.2009 roku i prezentowana w budynku „Powozowni” Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie wystawa czasowa „Przyroda w intarsji” liczy 230 prac wykonanych przez 17 autorów w różnym wieku i na niejednorodnym etapie rozwoju swojego artystycznego kunsztu. Każdy z nich nadaje swoim pracom indywidualne znamię i niepowtarzalny charakter.
Do zbiorów muzealnych zakupiono 12 prac.

Słowa kluczowe: wystawa, intarsja, sztuka zdobnicza, fornir