Web Content Display Web Content Display

Jerzy Adamczewski

Las w kurpiowskiej sztuce ludowej"

Wystawa „Las w kurpiowskiej sztuce ludowej” kończy cykl wystaw czasowych w roku 2010 w Muzeum Leśnictwa Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Eksponaty pochodzą z Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce i Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie. Celem tej prezentacji jest pokazanie niezaprzeczalnego związku pomiędzy lasem a dawną i współczesną sztuką ludową. Wykorzystanie motywów przyrodniczych było, i jest nadal, choć w znacznie mniejszym zakresie, naturalną egzemplifikacją naturalnej korelacji środowiska przyrodniczego i kultury kurpiowskiej. Ta hermetycznie zamknięta w swoim czasie kultura, tworzona w odosobnieniu – za naturalną barierą w postaci lasów i bagien – wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym mocno zaczęła otwierać się na wpływy zewnętrzne. Na szczęście niektóre motywy charakterystyczne dla tradycyjnej kurpiowskiej sztuki ludowej zachowały się do dzisiaj, a tematy i wątki ze świata przyrody dobrze wpisują się we współczesną kulturę. Wystawa stanowi też zachętę do refleksji nad kulturotwórczą rolą środowiska przyrodniczego.


Słowa kluczowe: Kurpie, Puszcza Zielona, Puszcza Biała, wycinanka kurpiowska, sztuka ludowa, kulturotwórcza rola środowiska przyrodniczego