Rada Redakcyjna Rada Redakcyjna

Rada Redakcyjna

Skład Rady Redakcyjnej

powołanej Zarządzeniem Nr 17A/2022 Dyrektora Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie z dnia 21.06.2022 r.

Przewodniczący:

Maciej Dulczewski 
Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie

Członkowie:

Grzegorz Sado

Arleta Siarkiewicz-Hoszowska