Spis treści Spis treści

ZASOBY HISTORYCZNE I KULTUROWE LEŚNICTWA ORAZ ŚRODOWISKA LEŚNEGO

1. Jodie Asselin, Agata Agnieszka Konczal
Zmiany postrzegania przestrzeni leśnej: studium porównawcze percepcji lasu w Yukonie (Kanada) i Borach Tucholskich (Polska)

2. Władysław Chałupka
Co przedwojenny gajowy wiedzieć powinien?

3. Roman Jaszczak, Sandra Wajchman, Beata Taryma
Urządzanie lasu na ziemiach polskich – opis warunków siedliskowych w XIX wieku

4. Jarosław Krawczyk
Ballada o Smyku. Niepełne spełnienia

5. Władysław Kusiak
Geografi czne, przyrodnicze, gospodarcze, rolnicze, historyczne i inne nazwy z obszaru Puszczy Noteckiej

6. Andrzej Litewka, Władysław Chałupka
Wyprawa badawcza profesora Józefa Rivolego w Serra da Estrela w Portugalii

7. Krzysztof Łaziuk
Powstanie styczniowe w Puszczy Knyszyńskiej we wspomnieniach uczestników i pamięci mieszkańców

8. Edward Marszałek
O potrzebie ocalenia profesji węglarskiej od zapomnienia

9. Albrecht Milnik
Historia szkolnictwa leśnego w Niemczech

10. Jarosław Szaban
Demetria – korporacja studencka Wydziału Rolniczo-Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego

11. Ryszard Wagner
Ekslibris z motywem łowieckim w kulturze europejskiej – na przykładzie wybranych księgoznaków

12. Maria Zachorowska
Przez całe życie leśnikiem. Opowieść o Zbigniewie Trąmpczyńskim (1884–1966)

KRONIKA OŚRODKA KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIE

13. Jerzy Adamczewski
Dział Inwentaryzacji i Gromadzenia Zbiorów Muzealnych w 2012 roku – zarys funkcjonowania

14. Alicja Antonowicz
Nowa forma poznawania dziedzictwa regionu

15. Konrad Bul
Wystawy czasowe Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2012 roku

16. Barbara Czołnik
Działalność edukacyjna Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2012 roku

17. Stanisław Czołnik
Działalność Działu Parkowego Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2012 roku

18. Jerzy Wiśniewski
Setna rocznica wycieczki członków Towarzystwa Leśnego do Gołuchowa