Streszczenie/summary Streszczenie/summary

Jerzy Wiśniewski

Oryginał Mapy lasów polskich" Eliasza Kanarka i Tadeusza Lipskiego w zbiorach Muzeum Leśnictwa OKL w Gołuchowie

      W zbiorach Muzeum Leśnictwa Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie eksponowany jest oryginał mapy, którą Kanarek i Lipski opracowali na światową wystawę w Nowym Jorku w 1939 roku. Kopie, wydrukowane na koszt Lasów Państwowych, zostały wycofane i zniszczone, w wyniku interwencji Ambasad III Rzeszy i ZSRR. Powodem sprzeciwu były rysunki Germanów podążających w kierunki polskiej granicy, a także plutonu egzekucyjnego NKWD tuż poza wschodnimi rubieżami Polski.

Słowa kluczowe: lasy Polski, Tadeusz Lipski, Eliasz Kanarek, Ośrodek Kultury Leśnej

Pobierz artykuł