Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Darz Bór! czy DarzBór!?

      Od dłuższego czasu trwa spór pomiędzy myśliwymi i leśnikami a językoznawcami co do pisowni starego pozdrowienia darz bór! Miłośnicy polowania i leśnicy opowiadają się za zapisem rozdzielnym darz bór!, argumentując, że chodzi o stare zawołanie, okrzyk, którymi witają się albo żegnają lub życzą sobie powodzenia na polowaniu czy pracy w lesie, składające się z dwóch wyrazów: rozkaźnika darz i rzeczownika bór, o czym świadczy akcentowanie każdego z nich [darz bór]. Językoznawcy upierają się przy pisowni łącznej darzbór!, traktując dawny zwrot: "Niech bóg darzy" - jako zrost. Podają przy tym przykład zrośnięcie się wyrazów dobranoc czy bodaj. Wydaje się, że potrzebna jest dyskusja zarówno myśliwych i leśników, jak i językoznawców, np. na forum Rady Języka Polskiego, która by doprowadziła do uzgodnienia stanowiska, czyli zmiany pisowni albo w słownikach, albo w tekstach o polowaniach. Obecnie wszystkie słowniki języka polskiego i poradniki językowe podają słowo darzbór! zapisane łącznie, a myśliwi i leśnicy nie przyjmują tego do wiadomości i piszą po swojemu, czyli darz bór! albo darz Bór!

Słowa kluczowe: myśliwy, leśnik, bór, Bóg, darzbór, Rada Języka Polskiego