Widok zawartości stron Widok zawartości stron

"Teka leśna" koła leśników w niemieckim oficerskim obozie jeńców wojennych Oflag II C - Woldenberg w zbiorach Muzeum Leśnictwa OKL w Gołuchowie

      W połowie 1944 roku z inicjatywy obozowego Koła Leśników wydano w nakładzie 330 egzemplarzy "Tekę leśną" (ryc. 1), zawierającą 6 drzeworytów (ryc. 2-7), których autorami są: Jan Knothe, Stefan Michalski, Marian Stępień i Stanisław Żukowski. Do chwili obecnej zachowały się tylko nieliczne egzemplarze tej teki, świadczącej o umiłowaniu rodzimych lasów i solidarności braci leśnej, nawet w ekstremalnie trudnych warunkach bytowych.

Słowa kluczowe: drzeworyty, Koło leśników, Oflag II C - Woldenberg