Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Mauzoleum

      Mauzoleum Izabeli Działyńskiej jest jednym z ważniejszych obiektów architektonicznych w zespole pałacowo-parkowym w Gołuchowie. Wzniesione w końcu XIX wieku swymi korzeniami sięga końca XVII wieku, kiedy to wzniesiono tu kaplicę pw. św. Jana Chrzciciela. W 1899 roku dokonano w nim pochówku Izabeli z książąt Czartoryskich hrabiny Działyńskiej. W II połowie XX wieku zaniedbane i zniszczone, staraniem Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, w latach 1988-1994, zostało odbudowane. Prace restauratorskie przeprowadzono przy pomocy zespołu konserwatorskiego, kierowanego przez Krzysztofa Powidzkiego.

Słowa kluczowe: mauzoleum, Izabela Działyńska, polichromie, malatury