Widok zawartości stron Widok zawartości stron

W pracy przedstawiono sylwetkę oraz dorobek naukowy wybitnego leśnika polskiego
pierwszej połowy XX wieku profesora Juliana Rafalskiego. Jednym z ważniejszych osiągnięć
naukowych Rafalskiego była ksyloteka. Historię jego unikatowej kolekcji próbek
drewna przedstawiono na tle innych tego typu zbiorów w Polsce i na świecie. Kolekcja została
założona w 1924 roku i od początku do chwili obecnej znajduje się w Katedrze Inżynierii
Leśnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Obejmuje zbiory gatunków
drzewiastych i krzewiastych,w przeważającej części bardzo ciekawych gatunków egzotycznych.
Znajdują się w niej przedstawiciele wszystkich kontynentów. Przeprowadzona w latach
2006 i 2007 szczegółowa inwentaryzacja i dokumentacja fotograficzna wykazała, iż
aktualnie kolekcja ta składa się 5142 próbek (są to próbki drewna, zasuszone owoce, nasiona),
a także 82 fornirów i 277 przekrojów mikrotomowych. Ogólnie w ksylotece są
przedstawiciele z 1293 rodzajów i z 203 rodzin.W zamyśle profesora Rafalskiego kolekcja
ta miała stanowić dorobek kulturalny Polski oraz kształtować rozwój polskiej nauki, a w szczególności leśnictwa. Niniejsza praca ma zatem w zamierzeniu autorów przyczynić
się do upowszechnienia wiedzy o profesorze Julianie Rafalskim i jego ksylotece.
Słowa kluczowe: kolekcja próbek drewna, ksyloteka, profesor Julian Rafalski