Widok zawartości stron Widok zawartości stron

„Spotkanie z lasem” to festyn o charakterze edukacyjnym, organizowany od 2005 roku w
Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. Uczestniczą w nim przedszkolaki, uczniowie szkół
podstawowych i ponadpodstawowych wraz z opiekunami oraz zaproszeni goście. W 2008
roku odbyła się czwarta edycja, w której wzięło udział ponad 1000 osób z południowej Wielkopolski.
Podczas spotkania uczniowie, na scenie, prezentują przygotowane przez siebie
spektakle i inscenizacje o tematyce przyrodniczo-leśnej. Równolegle na polanie przed „Oficyną”
odbywają się konkursy, gry i zabawy edukacyjne. W namiotach organizowane są
warsztaty i prezentacje związane z lasem oraz gospodarką leśną. Przebieg obchodów urozmaicają
występy amatorskich i profesjonalnych zespołów teatralnych i muzycznych.
Słowa kluczowe: festyn, „Spotkanie z lasem”, Ośrodek Kultury Leśnej, pokazy, konkursy,
warsztaty