Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Historia rewaloryzacji parku-arboretum w Gołuchowie podzielona jest na okresy
związane z konkretną działalnością gospodarczą.Celem wszelkich prac rewaloryzacyjnych
i konserwatorskich jest odtworzenie pierwotnych założeń architektonicznych parku.
Okres 1946–1974 to nieznaczne zmiany w zasobach przyrodniczych.W 1984 roku powstaje
operat urządzeniowy dla parku-arboretum. Prace konserwatorskie przebiegają zgodnie z
zawartymi w nim wskazówkami. W 1991 roku rozpoczynają się prace w ramach „Projektu
rewaloryzacji historycznego parku dendrologicznego w Gołuchowie”. Od 2004 roku prace
konserwatorsko-renowacyjne parku-arboretum realizowane są według wskazówek zawartych w
opracowaniu „Rekreacyjne i edukacyjne walory Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie”.
Prace finansowane są ze środków Lasów Państwowych, Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Słowa kluczowe: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, park-arboretum, ogród ozdobny,
rewaloryzacja