Summary 4 Summary 4

Marlena Kowalkowska

Historia kaplicy w Rąbiniu

W 1909 roku w lesie w pobliżu Rąbinia doszło do nieszczęśliwego wypadku. Podczas polowania Zygmunt Chłapowski, sprawdzając broń, przypadkowo ranił śmiertelnie swojego przyjaciela i krewnego Kazimierza Mańkowskiego. W czerwcu 1909 roku poświęcony został przez J. Cichowskiego, będącego proboszczem Rąbinia, kamień węgielny pod ufundowaną przez Z. Chłapowskiego kaplicę. W dniu 15 stycznia 1910 roku odprawiono w kaplicy pierwszą mszę świętą w intencji Kazimiera Mańkowskiego. 

Słowa kluczowe: Zygmunt Chłapowski, Kazimierz Mańkowski, Rąbiń, kaplica