Summary 7 Summary 7

Jerzy Wiśniewski

Facultas Silvae Culturae Posnaniensis (Silva Rerum)

W refleksyjnej formie przedstawiono historię Wydziału Leśnego w Poznaniu w latach 1949–2009. Był to okres burzliwych zmian społeczno-ustrojowych, które miały istotny wpływ nie tylko na dydaktykę, ale także na strukturę wydziału, organizację badań i stosunki międzyludzkie.

Słowa kluczowe: Wydział Leśny w Poznaniu, szkolnictwo leśne