Summary 10 Summary 10

Czesław Woś

W ciszy lasów i pól. Rysunek – grafika – ekslibris

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie zarządza kompleksem parkowo-pałacowym z Muzeum Leśnictwa oraz prowadzi szeroką działalność kulturalną – organizuje wystawy czasowe, konkursy, spotkania, dokumentuje, gromadzi i udostępnia twórczość o tematyce leśnej. Wystawa indywidualna mojej twórczości wpisuje się w cykl działań artystycznych ośrodka. W moich pracach dominuje tematyka ekologiczna. Grafiki, rysunki i ekslibrisy prezentowałem wielokrotnie w kraju i za granicą.
Ekspozycja w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie obejmuje cztery cykle tematyczne:
– grafiki z cyklu „Ptaki” wykonane w technice linorytu,
– rysunki ołówkiem o tematyce leśnej i przyrodniczej,
– grafiki o tematyce leśnej i przyrodniczej w technice akwaforty,
– ekslibrisy o tematyce przyrodniczej w technice akwaforty. 

Słowa kluczowe: ekologia, ekspozycja, kompozycja, linoryt, akwaforta, rysunek