SPIS TREŚCI NUMERU 6/2007 - List of content of age group 2007 SPIS TREŚCI NUMERU 6/2007 - List of content of age group 2007

Andrzej Bereszyński, Magdalena Wrońska

Profesor Jan Bogumił Sokołowski (18991982) malarz przyrody i krajobrazu
 

      Jan Sokołowski od najmłodszych lat wykazywał niezwykłe zainteresowanie przyrodą, a szczególnie życiem ptaków. Cenił piękno dar natury w całej swej okazałości, zachwycając się zarówno krajobrazem, jak i maleńkim szczegółem w upierzeniu ptaka czy misternie ułożoną mozaiką na skrzydłach owada. Natura była natchnieniem i tematem jego prac naukowych i artystycznych. Profesor Jan Sokołowski nie tylko malował, lecz także rysował. Imponujące zbiory jego szkiców budzą ogólny zachwyt i podziw. Przez całe życie uwieczniał świat przyrody na obrazach, rysunkach, ilustracjach i fotografiach jak gdyby w obawie, że zginie on pod naporem techniki i cywilizacji.
      Prace prof. Jana Sokołowskiego były wielokrotnie prezentowane na różnych wystawach. Wszystkie ekspozycje cieszyły się uznaniem publiczności i wyróżniały się niezwykłą frekwencją. Kilka tysięcy pozostawionych szkiców i akwarel o tematyce przyrodniczej odsłania niezwykłą wrażliwość na elementy rzeczywistości mało uchwytne przez innych artystów, jak zmiana barwy w zależności od pory dnia i oświetlenia oraz niemal fotograficzna precyzja kształtów. Jego nadzwyczajną pracowitość i dokładność dokumentuje przeogromna spuścizna artystyczna i naukowa.
      Najwartościowszym być może dokonaniem artystycznym Jana Bogumiła Sokołowskiego są wykonane piórkiem ikonki zamieszczone w
Ptakach ziem polskich".
      Oglądając malarstwo profesora Jana Sokołowskiego, stwierdzamy, że jest to zawsze przyroda w najszerszym tego słowa znaczeniu. Bez względu na to jak bardzo zmieni się świat, na kartach jego książek, szkicowników, na obrazach pozostanie na zawsze świat przyrody jaki można podziwiać, poznawać, chronić i o jaki trzeba walczyć, aby takim pozostał.

Słowa kluczowe: Jan Bogumił Sokołowski, ornitologia, malarstwo, grafika, ochrona przyrody