Summary 20 Summary 20

Kazimierz Ratajszczak

Początki Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie szkic wspomnieniowy

Artykuł omawia początki Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie, ze szczególnym uwzględnieniem interesującej i zawiłej historii gołuchowskiej rezydencji. W okresie po drugiej wojnie światowej aż do powstania Muzeum Leśnictwa rezydencja była użytkowana w różnoraki sposób. W artykule autor wspomina także ludzi, których zaangażowanie, pasja i wytrwałość doprowadziły do otwarcia Muzeum Leśnictwa.

Słowa kluczowe: Muzeum Leśnictwa, Lasy Państwowe, rezydencja w Gołuchowie, Rada Naukowa