Spis treści Spis treści

ZASOBY HISTORYCZNE I KULTUROWE LEŚNICTWA ORAZ ŚRODOWISKA LEŚNEGO

1. Bernd Bendix

Historia pierwszej pruskiej szkółki drzew leśnych w Śmierdnicy i Arboretum w Glinnej

2. Władysław Chałupka, Jerzy Modrzyński

Polscy studenci w Królewskiej Saskiej Akademii Leśnej w Tharandcie w latach 1816–1919

3. Zbyszko Górczak

Las w gospodarce średniowiecznej Polski

4. Kazimierz Ilski

Symbolika drzew w świecie starożytnym

5.Tadeusz Janicki

Zalesianie jako element germanizacji krajobrazu Kraju Warty (1939–1945)

6. Takayoshi Koike, Tatsunori Koike

Historia lasów Japonii na tle zmian środowiska

7. Anna Kotłowska

Las w literaturze bizantyńskiej

8. Adam Krawiec

Las pełen cudów. Las jako miejsce niezwykłości w kulturze średniowiecznej

9. Roman Macyra

Handel drewnem w II Rzeczypospolitej. Próba spojrzenia na zagadnienie

10. Jan Miłosz

Lasy prywatne a państwowe – nacjonalizacja lasów w PRL

11. Jerzy Strzelczyk

Las jako miejsce grozy

12. Hans-Joachim Weimann

Zrównoważenie: perspektywa, intensywny rozwój pojęcia i jego wypaczenie w odniesieniu do leśnictwa

 

KRONIKA OŚRODKA KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIE

13. Jerzy Adamczewski

Dział Inwentaryzacji i Gromadzenia Zbiorów Muzealnych w 2011 roku (zarys funkcjonowania)

14. Konrad Bul

Działalność Działu Muzealnego w 2011 roku

15. Barbara Czołnik

Działalność edukacyjna Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2011 roku

16. Stanisław Czołnik

Działalność Działu Parkowego Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2011 roku

17. Dariusz J. Gwiazdowicz

Konferencja „Las i historia”

18. Joanna Kostka, Józef Nadolny

„Ochrona lasu” – wystawa stała w Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie