Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Prenumerata

„Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej" można nabyć:

 - w punktach sprzedaży w Muzeum Leśnictwa, w godzinach od 10.00 do 15.00 (w poniedziałki punkty sprzedaży są nieczynne),

- w formie wysyłkowej, zamawiając publikację pisemnie e-mailem: okl@okl.lasy.gov.pl w zamówieniu należy wpisać tytuł pozycji, liczbę sztuk, adres zamawiającego, dane do faktury (NIP w przypadku instytucji). Zamawiający otrzymuje fakturę, w której poza kosztami zamawianej pozycji są uwzględnione koszty przesyłki. Płatność jest realizowana przelewem.

W sprzedaży są dostępne numery: 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 w cenie 12 zł, numer 13 w cenie 20 zł, numer 14 w cenie 23 zł, numer 15 w cenie 13 zł, numer 16, 17, 18 i 19 w cenie 30 zł, numer 20 w cenie 28 zł.