Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Działalność gospodarcza Lasów Państwowych w latach 1951-1975 w świetle statystyk GUS i analiz gospodarczych NZLP

      Przedmiotem analizy są zagadnienia związane ze zmianami powierzchni, zmianami w ilości zasobów leśnych, zmiany w pozyskaniu drewna i innych produktów leśnych. W całym analizowanym okresie zwiększyła się powierzchnia leśna oraz zasoby drzewne. Spowodowało to, że wzrastało pozyskanie drewna, głównie w użytkowaniu przedrębnym. W badanym okresie pozyskano drewno w ilości 60-70% przyrostu miąższości drewna. Dlatego działalność gospodarczą Lasów Państwowych w analizowanym okresie (1951-1975) należy ocenić pozytywnie.

Słowa kluczowe: działalność gospodarcza, Lasy Państwowe