Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Jako łania tęskni do wód strumieni...

     Biblijny tekst Księgi Psalmów (42[41],2):
     Quemadmodum desiderat cervus ad fontes aquarum,
     ita desiderat anima mea ad te, Deus.

stał się źródłem inspiracji dla artystów, którzy przedstawiali jelenia u wodopoju, jako symbol duszy spragnionej Boga. W tłumaczeniach Biblii na różne języki, łacińskie słowo cervus tłumaczono niekiedy zamiennie jako "jeleń" lub "łania", Tym samym przyglądając się dziełom artystów, leśnik, zoolog lub biolog może mieć niekiedy wątpliwości, dlaczego łania nosi kapitalne poroże.

Słowa kluczowe: Biblia, jeleń, łania