Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Rękopisy "Hymnu leśnego" oraz "Hasła leśników" w zbiorach Muzeum Leśnictwa OKL w Gołuchowie

      Leonard Chociłowski, w 1933 roku, zamierzał uświetnić w specjalny sposób corocznie uroczyście obchodzone "Święto Lasu". Jednak dopiero w czasie II wojny światowej zrealizował swój zamysł i napisał słowa "Hymnu leśnego" oraz "Hasła leśników". W 1948 roku w drodze konkursu zamkniętego zaaprobowano muzykę Tadeusza Wiszniewskiego do "Hymnu leśnego", a Leonarda Chociłowskiego do "Hasła leśników". Rękopisy tych utworów są eksponowane w Muzeum Leśnictwa OKL w Gołuchowie. W 2000 roku Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, w drodze rozporządzenia, ustanowił kompozycję Tadeusza Wiszniewskiego do słów Leonarda Chociłowskiego "Hymnem leśników polskich".

Słowa kluczowe: "Hymn leśny", "Hasło leśników", Leonard Chociłowski, Tadeusz Wiszniewski, Muzeum Leśnictwa OKL w Gołuchowie