Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

ZASOBY HISTORYCZNE I KULTUROWE LEŚNICTWA ORAZ ŚRODOWISKA LEŚNEGO

1. Andrzej Bereszyński, Magdalena Wrońska
Profesor Jan Bogumił Sokołowski (1899-1982) - malarz przyrody i krajobrazu

2. Tadeusz Mizera
Sokoły Falconinae na znaczkach pocztowych

3. Jerzy Wiśniewski
Bliskie leśnikom świętych żywoty

4 Jerzy Wiśniewski, Benedykt Roźmiarek
Zabytkowy krzyż przydrożny pomnikiem przyrody

ZASOBY KULTUROWE I PRZYRODNICZE OŚRODKA KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIE

5. Alicja Antonowicz
Kreowanie wizerunku Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie

6.Dariusz J. Gwiazdowicz, Małgorzata Mazurczak
Roztocze z rzędu Mesostigmata występujące w parku-arboretum Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie

7. Kazimierz Ratajszczak
Żubry w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie

8. Jerzy Wiśniewski
Propozycje zagospodarowania byłej niedźwiedziarni i pasieki w parku-arboretum OKL w Gołuchowie

9. Jerzy Wiśniewski, Benedykt Roźmiarek
Oryginał "Mapy lasów polskich" Eliasza Kanarka i Tadeusza Lipskiego w zbiorach Muzeum Leśnictwa OKL w Gołuchowie

KRONIKA OŚRODKA KULTURY LEŚNEJW GOŁUCHOWIE

10. Benedykt Roźmiarek
Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie - stan obecny i przyszłość

11. Jerzy Wiśniewski
Historia polskiego muzealnictwa leśnego do 1986 roku

12. Konrad Bul
Ogólnopolski Przegląd Twórczości Amatorskiej Leśników - OPTAL 2006

13. Leszek Chojnacki
Ogólnopolski konkurs "Bajarze z Leśnej Polany"

14. Józef Nadolny
Wystawa "Technika leśna" Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie