Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

ZASOBY HISTORYCZNE I KULTUROWE LEŚNICTWA ORAZ ŚRODOWISKA LEŚNEGO

 

1. Krzysztof Adamowicz
Charakterystyka Nadleśnictwa Rychtal w okresie dwudziestolecia międzywojennego

 

2. Jacek Frankowski
Ludomir Benedyktowicz (1844–1926) – artysta niezłomny

 

3. Dariusz J. Gwiazdowicz, Bogdan Michalak
O sztuce wabienia jeleni


4. Michał Kawulok
Las beskidzki w twórczości Jana Wałacha

 

5. Stanisław Kozłowski, Arkadiusz Swędrzyński
Traw śródleśnych piękno


6. Antoni T. Miler, Andrzej Czerniak, Kamilla Mucha
Profesor Julian Rafalski (1879–1949) twórca największej krajowej ksyloteki

 

7. Albrecht Milnik, Stefan Panka
Wilhelm Pfeil – w 150. rocznicę śmierci

 

8. Ks. kan. Wiktor Ojrzyński
Czego uczą nas roty przysiąg i ślubowań składanych przez polskich leśników

 

9. Danuta Piotrowska
Las w mojej fotografii

 

10. Jerzy Wiśniewski
Mrówki w kulturze, sztuce... i nie tylko

 

11. Jerzy Wiśniewski
Nauczyciele akademiccy poznańskich leśników w anegdocie i karykaturze


ZASOBY KULTUROWE I PRZYRODNICZE OŚRODKA KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIE

 

12. Dariusz J. Gwiazdowicz
Kapliczka św. Jana Gwalberta w parku-arboretum OKL w Gołuchowie

 

13. Danuta Marek
Ordynacja rodziny książąt Czartoryskich w Gołuchowie

 

14. Benedykt Roźmiarek
Rewaloryzacja Ogrodu Izabelli i Jana Działyńskich w Gołuchowie

 

KRONIKA OŚRODKA KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIE

 

15. Konrad Bul
Wystawa „Świętemu Hubertowi cześć!”


16. Barbara Czołnik
Międzynarodowy plener artystyczny „Inspiracje leśne”

 

17. Adam Kozyra
„Sosna”

 

18. Joanna Zalejska-Niczyporuk
„Spotkanie z lasem”