Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

 ZASOBY HISTORYCZNE I KULTUROWE LEŚNICTWA
ORAZ ŚRODOWISKA LEŚNEGO


1. Albert Dudek
Profesorowie Wydziału Leśnego SGGW w anegdocie i karykaturze

2. Takayoshi Koike, Yuko Shimizu, Seigo Ito
Rozwój i stosowanie zasad estetyki lasu w Japonii w porównaniu do założeń H. von Salischa

3. Monika Konatowska, Paweł Rutkowski
Nadleśnictwo Doświadczalne Zielonka na tle źródeł historycznych

4. Janusz Łakomiec
Eko pasje – nalewki

5. Edward Marszałek
Elżbiety Dzikowskiej leśne wędrówki

6. Kazimierz Matysek
Aliancki zrzut broni i sprzętu dla oddziałów Średzkiego Inspektoratu Rejonowego Armii Krajowej

7. Tadeusz Mizera
Bielik Haliaeetus albicilla na znaczkach pocztowych

8. Boris Pekarovič
Skansen leśny – Vydrovská Dolina, Čierny Balog w Słowacji

9. Kazimierz Rykowski
W poszukiwaniu źródeł estetycznych wartości lasu czyli zapiski dyletanta o drzewach i lesie w sztuce prehistorycznej

10. Jarosław Szaban
90 lat Koła Leśników

KRONIKA OŚRODKA KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIE


11. Jerzy Adamczewski
„Las w kurpiowskiej sztuce ludowej”

12. Alicja Antonowicz
Edukacyjne imprezy Ośrodka Kultury Leśnej w 2010 roku

13. Alicja Antonowicz
Rada Naukowa Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie: ostatnie posiedzenie kadencji 2006–2010, inauguracyjne posiedzenie kadencji 2010–2014

14. Konrad Bul
Wystawy czasowe Ośrodka Kultury Leśnej w 2010 roku

15. Konrad Bul
„Pasje i niepokoje”

16. Konrad Bul
2010 – Międzynarodowy Rok Różnorodności Biologicznej

17. Barbara Czołnik
Międzynarodowy plener artystyczny „Inspiracje leśne II”

18. Dariusz J. Gwiazdowicz
Międzynarodowe sympozjum Heinrich von Salisch (1846–1920) – w 90. rocznicę śmierci

19. Grażyna Ławniczak
Rysunek kwietnika Adama Kubaszewskiego, ogrodnika Jana Działyńskiego i Izabeli Czartoryskiej z Gołuchowa

20. Kazimierz Ratajszczak
Początki Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie – szkic wspomnieniowy

21. Joanna Zalejska-Niczyporuk
Działalność edukacyjna Ośrodka Kultury Leśnej w 2010 roku