Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

ZASOBY HISTORYCZNE I KULTUROWE LEŚNICTWA ORAZ ŚRODOWISKA LEŚNEGO

1. Bernd Bendix
Historia pierwszej pruskiej szkółki drzew leśnych w Śmierdnicy i Arboretum w Glinnej
2. Władysław Chałupka, Jerzy Modrzyński
Polscy studenci w Królewskiej Saskiej Akademii Leśnej w Tharandciew latach 1816–1919
3. Zbyszko Górczak
Las w gospodarce średniowiecznej Polski
4. Kazimierz Ilski
Symbolika drzew w świecie starożytnym
5. Tadeusz Janicki
Zalesianie jako element germanizacji krajobrazu Kraju Warty (1939–1945)
6. Takayoshi Koike, Tatsunori Koike
Historia lasów Japonii na tle zmian środowiska
7. Anna Kotłowska
Las w literaturze bizantyńskiej
8. Adam Krawiec
Las pełen cudów. Las jako miejsce niezwykłości w kulturze średniowiecznej
9. Roman Macyra
Handel drewnem w II Rzeczypospolitej. Próba spojrzenia na zagadnienie
10. Jan Miłosz
Lasy prywatne a państwowe – nacjonalizacja lasów w PRL
11. Jerzy Strzelczyk
Las jako miejsce grozy
12. Hans-Joachim Weimann
Zrównoważenie: perspektywa, intensywny rozwój pojęcia i jego wypaczenie w odniesieniu do leśnictwa

KRONIKA OŚRODKA KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIE

13. Jerzy Adamczewski
Dział Inwentaryzacji i Gromadzenia Zbiorów Muzealnych w 2011 roku (zarys funkcjonowania)
14. Konrad Bul
Działalność Działu Muzealnego w 2011 roku
15. Barbara Czołnik
Działalność edukacyjna Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2011 roku
16. Stanisław Czołnik
Działalność Działu Parkowego Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2011 roku
17. Dariusz J. Gwiazdowicz
Konferencja „Las i historia”
18. Joanna Kostka, Józef Nadolny
„Ochrona lasu” – wystawa stała w Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie