Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

ZASOBY HISTORYCZNE I KULTUROWE LEŚNICTWA ORAZ ŚRODOWISKA LEŚNEGO
 

1. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz, Powojenne zadania leśników na terenie tzw. Ziem Odzyskanych (1945–1953). Przykłady nadleśnictw Niedźwiady i Miastko
 

2. Tadeusz Janicki, Przejmowanie obszarów leśnych od władz i obywateli niemieckich w Wielkopolsce w latach 1919–1922


3. Tomasz Jaworski, Las w kulturze Serbołużyczan
 

4. Andrzej Keczyński, Z kart historii pszczelarstwa w Puszczy Białowieskiej
 

5.Takayoshi Koike, Yasushi Shoji, Shigeru Uemura, Hideaki Shibata, Ochrona iglasto-liściastych lasów mieszanych Uniwersytetu Hokkaido w północnej Japonii dla rozwoju edukacji
 

6. Przemysław Kubiak, Kilka uwag na temat igrzysk z udziałem dzikich zwierząt w antycznym Rzymie
 

7. Edward Marszałek, O powinności pamięci o leśnych bohaterach i o tragediach sprzed lat
 

8. Michał Kazimierz Nowak, Przepisy o gospodarce łowieckiej w lasach rządowych Królestwa Polskiego w pierwszej połowie XIX wieku
 

9. Tomasz Olenderek, 200 lat kartografii leśnej
 

10. Grażyna Szelągowska, Grzyby w polskiej tradycji kulinarnej
 

11. Hubert Wański, Odrodzenie wielkopolskiego łowiectwa w latach 1945–1959
 

12. Jacek Wiewiorowski, „Do serca przytul…” – czyli dlaczego warto było mieć psa z perspektywy Rzymian (i nie tylko)
 

13. Rafał Zubkowicz, Kadra nadleśnictw Dyrekcji Lasów Państwowych Okręgu Siedleckiego w latach 1938–1939
 

KRONIKA OŚRODKA KULTURY LEŚNEJ W GOŁUCHOWIE
 

14. Jerzy Adamczewski, Dział Inwentaryzacji i Gromadzenia Zbiorów Muzealnych
Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2016 roku

 

15. Konrad Bul, Działalność muzealna w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie
w 2016 roku

 

16. Barbara Czołnik, Działalność edukacyjna i wydawnicza Ośrodka Kultury Leśnej
w Gołuchowie w 2016 roku

 

17. Stanisław Czołnik, Park-arboretum i Pokazowa Zagroda Zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w 2016 roku