Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Jarosław Szaban


Demetria – korporacja studencka Wydziału Rolniczo-Leśnego
Uniwersytetu Poznańskiego

Korporacje studenckie to organizacje, których rodowód sięga średniowiecza. Szczególnie popularne były one na terenie Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku. Ich celem jest prowadzenie działalności oświatowej, kulturalnej i towarzyskiej. Posiadają swoje herby, insygnia, hymny i poczty sztandarowe. W Polsce ich działalność w latach 1945–1989 była zabroniona. Po 1989 roku odrodził się ruch korporacyjny.
Jedyną korporacją studencką działającą przy Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego była Demetria. Organizacja ta powstała w 1931 roku i działałado 1939 roku. Członkami korporacji Demetria było ok. 50 studentów. Jej głównym celem było szerzenie oświaty oraz podnoszenie kultury rolnej i leśnej. Demetria miała swoją siedzibę, hymn i barwy korporacyjne: zieloną – symbolizującą lasy, czarną – symbolizującą ziemię i złotą – odnoszącą się do godności rycerskiej. Członkowie Demetrii dużą wagę przywiązywali do zagadnień racjonalnego łowiectwa i strzelectwa sportowego, organizowali spotkania towarzyskie, wycieczki zawodowe i bale. Po 1989 roku nie nastąpiła reaktywacja Demetrii.

 

Słowa kluczowe: Demetria, organizacje studenckie, studenci leśnictwa, korporacje akademickie

Artykuł do pobrania