Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Artykuł 14

Jarosław Krawczyk

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

WALERY WRÓBLEWSKI: LEŚNIK – BOHATER POWSTANIA STYCZNIOWEGO

S t r e s z c z e n i e

Walery Wróblewski, absolwent Petersburskiego Instytutu Leśnictwa przez osiem lat pracował w Sokółce koło Białegostoku jako nauczyciel i pomocnik kierownika tamtejszej szkoły leśnej (pisarsko-jegierskoje ucziliszczie). Był dobrym konspiratorem. W czasie pracy w szkole pozyskał członków oddziału, który potem walczył w powstaniu styczniowym. Powstańcy walczyli z przeważającymi liczebnie żołnierzami carskimi. Wróblewski przedostał się na Lubelszczyznę, gdzie dalej kontynuował walkę. Po wyjściu uczniów do powstania władze carskie nakazały zamknąć szkołę w Sokółce.

Słowa kluczowe: Walery Wróblewski, leśnik Wróblewski, Instytut Leśny w Petersburgu, Sokółka, Sobaczyńce, szkoła leśna w Sokółce
 

WALERY WRÓBLEWSKI: FORESTER – HERO OF THE 1863 JANUARY UPRISING

S u m m a r y

Walery Wróblewski, graduated in the Forest Institute in Petersburg, was working as the teacher and the assistant of the manager in Sokółka forestry school ("pisarsko- jegierskoje ucziliszczie"), near Białystok, through eight years He was the good conspirator. He acquired members of the branch during the working time at school, who were fighting afterwards in the 1863 January Uprising. Insurgents were fighting against tsarists overwhelming soldiers. Then Wróblewski got through to the Lublin Region where he was continuing the struggle. School in Sokółka was closed because of tsar's decision, immediately after pupils left the building and decided to take part in uprising.

Keywords: Walery Wróblewski, the forester Wróblewski, the Forest Institute in Petersburg, Sokółka, Sobaczyńce, forest school in Sokółka