Web Content Display Web Content Display

Kazimierz Ratajszczak

Żubry w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie

      W 1975 roku, po wieloletnich staraniach polskich leśników, rozpoczęły się prace organizacyjne związane z powołaniem Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie. Ministerstwo Leśnictwa przyjęło propozycję Gołuchowa, biorąc pod uwagę przychylność władz terenowych i miejscowego społeczeństwa. Organizację Muzeum Leśnictwa powierzono Okręgowej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, która w swoim programie realizacyjnym uwzględniła rozpoczęcie hodowli zagrodowej żubra.
      Plan powiódł się w całości. Zagroda żubrów powstała na przyległych terenach Nadleśnictwa Taczanów i jest czynna od 1977 roku dziś. Dotychczas przyszło na świat w gołuchowskiej zagrodzie około 70 żubrząt. Hodowlę w Gołuchowie zapoczątkował słynny byk Plantor. Żubr ten stanowi teraz okaz muzealny w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie, bo tak oficjalnie od 1976 roku nazywa się ta jednostka organizacyjna Lasów Państwowych.

Słowa kluczowe: żubr, Ośrodek Kultury Leśnej, Gołuchów

Pobierz artykuł