Web Content Display Web Content Display

Jerzy Wiśniewski

Propozycje zagospodarowania byłej niedźwiedziarni i pasieki w parku-arboretum OKL w Gołuchowie

      W parku-arboretum znajduje się wybudowana na początku XX wieku niedźwiedziarnia oraz pawilon pomocniczy pasieki. Autor przedstawił propozycje ponownego ich zagospodarowania, co przyczyni się do uatrakcyjnienia terenów parkowch.

Słowa kluczowe: niedźwiedziarnia, pasieka, Ośrodek Kultury Leśnej

Pobierz artykuł