Web Content Display Web Content Display

Józef Nadolny

Wystawa Technika leśna" Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie

      Otwarta 14 czerwca 2007 roku wystawa
Technika leśna" Muzeum Leśnictwa prezentuje narzędzia i maszyny leśne niemające już zastosowania w leśnictwie polskim. Sposób używania i wykorzystania niektórych z nich ilustrują plansze. Liczne fotografie, uzupełniają wystawę merytorycznie i plastycznie.

Słowa kluczowe: technika leśna, narzędzia i maszyny leśne, zabytki techniki i etnograficzne, wystawa

Pobierz artykuł